Trygg 48

AmTrust Insurance Services hanterar Telenors försäkring Trygg 48. För att anmäla en skada, gå in på telenor.se/trygg48.

Har du övriga frågor gällande försäkringen eller ett skadeärende, ring Trygg 48s skadeavdelning på 08-420 038 99 eller skicka ett mail till skada@trygg48.se

 

trygg48 logo