Tillstånd

AmTrust Insurance Services Sweden AB, org. nr 556885-4300, har rätt att bedriva försäkringsförmedling enligt tillstånd från Finansinspektionen.

Bolaget har tillstånd att förmedla försäkringar i följande klasser:

• 2012-12-05 h) Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)
• 2012-12-05 h) Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (indirekt)

Ansvarsförsäkring är tecknad hos Ryan Speciality Group Sweden AB

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är EURO 1 250 618. Den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas under ett år är EURO 2 501 236 maxbeloppet.