Om AmTrust i Sverige

Om AmTrust i Sverige

AmTrust Nordic AB etablerades år 2005 och har sedan dess haft en mycket positiv tillväxt. Det av AmTrust-koncernen helägda bolaget är specialiserat på skräddarsydda partnerdistribuerade försäkringslösningar. Generalagenten Amtrust Nordic AB utvecklar försäkringsprodukter, analyserar och premiesätter risker, samt ingår försäkringsavtal på lokal nivå. Bolagets nordiska försäkringsportfölj inbegriper unika mervärdesförsäkringar inom bland annat: bank & finans, telekom, energi, motor och retail.

AmTrust Insurance Services Sweden AB är ett av AmTrust Nordic Holding AB ägt bolag fokuserat på försäkringsförmedling och skadereglering. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att förmedla samtliga skadeförsäkringsklasser och är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM). Verksamheten bedrivs från två olika kontor i Stockholm.